X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بوکان روناک

***اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت***

دوست ندارم گریه کنی دوباره قلبت میگیره نذار که بعد مرگ من صدای سازم بمیره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دو خط موازی هیچ وقت به هم نمی رسند مگه این که یکیشون برای دیگری بشکنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلم گفت{الف}گفتم او.معلم گفت{ب}گفتم با او.معلم گفت{پ}گفتم پیش او.معلم گفت{ج}خواستم بگویم جدایی گفت نگو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیشب خواستم واسه دل خودم فال بگیرم وقتی فالنامه رو باز کردم چشمم به شعری افتاد که هیچ ربطی به دل من نداشت تازه فهمیدم که دلم مال خودم نیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگه کسی رو دوست داری نه براش ستاره باش نه آفتاب چون هردوشون مهمون زود گذرند. پس براش آسمون باش که همیشه بالای سرش باشی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زرد است که لبریز حقایق شده است ------ تلخ است که با درد موافق شده است --------شاعر نشدی وگرنه میفهمیدی --------- پاییز بهاریست که عاشق شده است. 

-------------------------------------- 

زیباترین تصویری که در زندگانیم دیدم نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود. زیبــــــاترین سخنی که شنیدم سکوت دوست داشتنی توبود. زیبــــــــــاترین احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟ اگر مرگ است چرا زندگی می کنیم ؟ اگر زندگی است چرا می میریم ؟ اگرعشق است چرا به آن نمی رسیم ؟ اگرعشق نیست چرا عاشقیم؟:-؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همیشه فکر کن تو یه دنیای شیشه ای زندگی میکنی .پس سعی کن به طرف کسی سنگ پرتاب نکنی چون اولین چیزی که میشکنه دنیای خودته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیباترین تصویری که در زندگانیم دیدم نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود. زیبــــــاترین سخنی که شنیدم سکوت دوست داشتنی توبود. زیبــــــــــاترین احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست..تنهایی رادوست دارم زیراعشق دروغی درآن نیست..تنهایی رادوست دام زیراتجربه کردم. 

--------------------------------------- 

 زندگی  

فرصت زندگی را غنیمت شمارید ، پیش از آنکه مرگ آن را از شما برباید

 
-
اگر می خواهید عشق میهمان جاودانه قلبتان باشد ، دیگران را بر خود مقدم بدارید ، به خاطر آنان از تمایلات خود بگذرید و بی قید و شرط دوست بدارید. - هستی رابا نگاه عشق بنگرید ، و اینگونه عیشی جاودان را به قلب خود هدیه کنید
.  

جهان اطراف را با نگاه عشق بنگرید. قدر جنبه های مثبت زندگی را بدانید. زیبایی گل ، معصومیت یک کودک ، آرامش طفلی در خواب ، پرواز پرندگان ، سکوت اسرار آمیز آسمان نیلی ، و عظمت یک شب پر ستاره را بنگرید. با مشاهده این زیبایی ها شادمانی را احساس می کنید و از جستجوی شادی در رویاهای دور و دست نیافتنی بی نیاز می شوید. شادی و غم ، جرات و ترس ، عشق و نفرت ، همگی بازتاب تفکر ما هستند. ما از طریق افکارمان زندگی را شکل می دهیم ، تصمیم می گیریم ، عمل می کنیم ، به آرزوهایمان می رسیم و از زندگی لذت می بریم. طوری بخندید که گویی کودکی چندساله هستید. خنده سبب کاهش فشار خون و تقویت ایمنی بدن می شود. از زمان برای احساس شادمانی بهره ببرید. شادمانی را کهپول قادر به فراهم کردن آن نیست از زمانی که در اختیار دارید دریافت کنید. از یک دقیقه آرامش هم لذت ببرید. بگذارید این شصت ثانیه زمانی برای درک شادی باشد. مطمئن باشید عشق و شوری که در وجودتان است در رسیدن به کامیابی موثر خواهد بود. از زندگی یکنواخت و ملال انگیز بپرهیزید. با دوستان خود مصاحبت کنید. این کار باعث شادی روانتان می شود. زندگی را با عشق مزین کنید تا شکوه آفرینش را دریابید. همه این زیبایی ها متعلق به شماست ، اگر با نگاه عشق بنگرید. خوشرو باشید. خوش رویی ، سخاوتی ارزشمند و نشانه تعالی انسان است. آرزو پایان نمی یابد. تنها چشم انسان را به روی مواهبی که در اختیار دارد می بندد ، فرصت سپاسگزاری را از او گرفته و زندگی اش را در اندوه نداشته ها تباه می سازد.
- ایمان را با عقل ، علم و حلم همراه سازید تا به تامنیت دست یابید. اگر انجام کاری ظاهرا باعث شادمانی شما شده و در واقع به ضرر شماست ، آن را با کار دیگری که علاوه بر شادی نفع واقعی در پی دارد جایگزین کنید. 
تا آنجا که می توانید از آروزهای خود کم کنید و به عمل بپردازید


---------------------------- 

1-مرام فقط مرام گاو چون نگفت من گفت ما 2- صفا فقط صفای مورچه که هر وقت گریه کرد هیچکس اشکش ندید 3- رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش 4- معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش 5- یه رنگی فقط یه رنگی دیوار که هرچی مردو نا مرده بهش تکیه میدن 6- نامردارو خیلی دوست دارم چون اگه نباشن مردا مشخص نمی شن. 

----------------------- 

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبیم شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیریم. 

-----------------------------------

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من....ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت . 

------------------------------ 

افسوس... آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی میکنیم آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم و بعد... برای آنچه از دست رفته آه میکشیم   . 

---------------------------
 

sirvan.33@gmail.com
 
 

خبرنگار
پیام نور

مترجم سایت

 width= example: